Som lovat i föregående inlägg skall jag nu beskriva hur en skada midskepps vid röstjärnet kan te sig och hur den lagas.

Just denna båt, F-443, är byggd 1956. Någon gång mellan då och nu så har man bytt överbygge och däck. Ursprungsdäcket var ett dukat bräddäck, och vid bytet behöll man brädorna, rev bort duken och klädde det hela med plywood. Samtidigt så monterade man en fotlist av mycket snygg stående mahogny samt en avbärare av samma träslag. Det hela limmades noggrant. Efter en tid så släppte limmet och fukt började söka sig in i konstruktionen. Med åren så ruttnade följande midskepps: däcksplywooden, däcksplanken, kortbalkarna, knäna, översta bordet, spanttopparna och balkvägaren. Jag rev det hela med ett stort hål som följd.

Jag lämnade sedan hålet för att träet däromkring skulle få tid att i fridens liljor torka ur ordentligt. I dagarna började jag återställa det hela.

Det är ju egentligen ett lyxproblem att behöva fixa saker kring översta bordvarvet. Om eländet uppkommer längre ned, t ex i kölslaget, så har man sett elände att nå. Längst uppe så kommer man åt med tvingar.

Spanten var från början (1956) gjorda i ej limmade lameller. Två 10 mm lameller för normalspanten, och fyra dito för dem som håller röstjärnen. Folkbåtar har vanligen bara ett par röstjärn men denna, s k konverterade Folkbåt, har två par. Det är just dessa, på babords sida, som har ruttnat upp med början i topparna. Att de är gjorda av fyra lameller är toppen, eftersom man då kan byta lamell för lamell, en i taget och överlappande. Hade de varit basade i ett stycke så hade man fått byta dem i sin helhet.

Vanligtvis så passar man inte in bordbiten först. Man gör den med överlängd, och sedan "överbasar" man den. D v s man lägger några distanser mellan biten och det tänkta stället som på bilden. Sedan väntar man någon dag och börjar sedan passa in det. Om det blir för mycket basat (överbasat) så är det lätt att böja tillbaka med lite värme från t ex en varmluftspistol.

Balkvägarens dåliga längd fick sågas bort och förses med snedlaskar och sedan skarvas på med en ny bit. Trots att den är nästan rak så fick den värmeböjas. Jag valde att inte basa den i baskistan, utan gjorde snabbvarianten: tag ämnet och lägg det med ändarna över klotsar. Pressa på mitten med en fet skruvtving och medan du skruvar åt tvingen så penslar du ämnet med linolja och hettar upp det med en bra värmepistol. Det tar ca 15 minuter att basa en 20 mm-planka på detta sätt. Låt den sitta i spänn: dagen efter håller den formen.

När balkvägaren är på plats så är det dags att passa in kortbalkarna. Enkelt som fan.

Det är en skön syn att se ett fult, fuktskadat hål, byggas igen med nya, snygga träbitar. Det är heller inte hela världen att göra en dylik operation. Det är ingenting jämfört med att t ex tapetsera om ett vardagsrum. Det kräver bara lite "know how".

När det hela är färdigt så kan man basa och dra dit bordbiten. Om man försöker dra dit bordbiten innan så löper man risk att deformera båten. Hela spant, hel balkvägare och kortbalkar gör att man kan dra dit bordet med stor kraft med tvingar. Om inte vägaren och balkarna är där så blir det en buckla i bordläggningen.

Sist ut så passar man in bordbiten. Lätt.